Dr. Rebecca Clothey

Dr. Rebecca Clothey, Drexel Üniversitesi’nde Eğitim Doçenti ve Küresel Çalışmalar Direktörüdür. Araştırma ilgi alanları öncelikle etnik köken ve topluluk odaklı eğitim girişimlerini içerir. Son araştırmaları özellikle Uygur toplumunun hem Çin’de hem de Diaspora’da gelecek nesiller için kendi kültürlerini sürdürme ve muhafaza etme çabalarına odaklanmıştır. Asian Ethnicity and Comparative Education Review gibi dergilerde bu konuyla ilgili çeşitli makaleler yayınladı. Araştırması için Fulbright Öğrenci Programı’ndan (biri Çin, diğeri Özbekistan), Spencer Vakfı ve Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü’nden ve National Endowment for Humanities’den hibe almıştır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp