Uygur Hareketi (The Campaign for Uyghurs), Doğu Türkistan, demokratik özgürlükler ile insan haklarına destek vermek ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin işgali altında bulunan Doğu Türkistan’daki halka karşı yapılan insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak amacıyla kuruldu. Uygur Haraketi, hem Doğu Türkistan’da hem de diğer ülkelerdeki Uygurların ortak amaçlarını temsil etmektedir. Uygur Hareketi, Amerikan vergi sisteminin ilgili bölümleri kapmasında vergiden muaf, kar amacı gitmeyen bir kuruluştur. Yapılan bağışlar vergi harcamalarından düşürülebilir.

Organizasyonumuz, yardımlar, bağışlar ve desteklerle, başta Uygurlar olmak üzere Doğu Türkistan’daki bütün etnik grupların insan hakları ve demokrasi alanındaki haklarının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesine destek verip geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Banka Hesap:

Beneficiary Name: Campaign for Uyghurs
Routing Number:051000017
Account No.: 435037777285
Bank Name: Bank of America
Wire: 026009593