Doğu Türkistan’da köle gibi çalıştırılmanın belgeleri inkar edilemez!

Basın Duyurusu

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Uygurların Çin Komünist Partisince fabrikalarda zorla çalıştırılmasına ve bu yöntemle üretilen ürünlerin alınmasını yasaklayan düzenleme bugün onaylanmıştır. “Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Engelleme Düzenlemesi” Kongre’de bugün 350 üyenin evet oyuyla geçmiştir. Uygur Hareketi (Campaign For Uyghurs – CFU) bu yasanın Kongre’den geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir. Bir sonraki adımda Amerikan Senatosu’nda ele alınması beklenen yasal düzenleme, ABD’nin insan haklarına sahip çıkması adına örnek bir davranış ortaya koyarken, soykırıma maruz kalan Uygurlar için umut ışığı olmuştur.…Read More

Çin Komünist Parti, Doğu Türkistan’da milyonlarca Uyguru kamplara gönderdiğini itiraf ediyor

Source: asiamedia.lmu.edu

Source: asiamedia.lmu.edu

(Zehra Gül)

Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan’da Müslüman Uygurları, Kazakları ve diğer Türk topluluklarını soykırıma uğratmak maksadıyla toplama kamplarına göndermeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyaya bu kampları eğitim merkezi olarak tanıtan Komünist Partisi’nin yayınladığı son belge, Doğu Türkistan’da yaşananlara ışık tuttu. Aslında Çin, bir anlamda bu belge ile suçlu olduğunu itiraf etmiş oldu.

Komünist Parti, Doğu Türkistan’daki çalışma hayatı üzerine birkaç gün önce bir belge yayınladı. Belgede, bir toplumun nasıl kamplara gönderdiğinin ve zorla köleleştirildiğine dair detaylar yer aldı. Yazının giriş kısmında yer alan bazı tanımlamalar Çin’in gözü önünde Uygur halkının nasıl aşağılandığını gösterdi. Hoten, Kaşgar, Aksu ve Kızılsu Kırgız bölgelerinin kötü bir ekonomik çevreye ve zayıf ekonomiye sahip olduğu belirtilirken bu durumun sorumluluğunu üzerine almak yerine onların Müslüman olmalarına bağladı. Sadece İslamiyet’te değil diğer dinlerde var olan ölümden sonraki hayata inanmayı anlatmayı suç olarak gördü.

…Read More