İslam dinine inandıkları için soykırıma maruz kalan Uygurları hatırlayalım!

Source: incpak.com
Source: incpak.com

Basın Bülteni,

Çin Komünist rejimi tarafından soykırıma tabi tutulan Doğu Türkistan halkının sesini duyurmak için kurulan Uygur Hareketi (Campaign For Uyhurs – CFU), sadece mensup oldukları İslam dinini yaşadığı gerekçesiyle soykırıma tabi tutulan Uygurlara sahip çıkılması çağrısını yaptı.

Uluslararası Din Özgürlükleri (Internetional Religous Freedom Act) günü vesilesi ile basın duyurusu yapan Uygur Hareketi, Çin Komünist dikta rejiminin İslam’a inanmayı tedavi görmesi gereken ‘hastalık’ diye ilan ettiğini söyleyerek, bütün toplumları bu totaliter rejime karşı durmaya davet etti. Uygur Hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas, “Uygurlar bugün İslam’a inandıkları ve bu inancın gereği ibadetlerini yerine getirdikleri için soykırıma tabi tutulmaktadır. Çin komünist rejimi, İslam’ı ‘bir akıl hastalığı’ ilan etmiş ve iyileştirilmesi gerekiyor diye görmektedir” diye konuştu. Bugün Çin Komünist dikta rejiminin sadece kendi partisine tapılmasını istediğini başka bir dine inanmaya kabul etmediğini söyleyen Abbas, “Çin’de insanların sadece partiye ve devlete tapması ve Devlet Başkanı Xi Jinping’i de sınırsız otorite sahibi olarak görmesi istenmektedir” dedi.

Çin anayasasında ‘din özürlüğü’ kavramının var olmasına rağmen bunun içi boş olduğunu ve Komünist rejimde lider kimse onun sözünün geçerli olduğunu söyleyen Rushan Abbas, “Xi yönetimi altında, Bir Kuşak Bir Yol projesi için İslam tehdit olarak görülmektedir. Böylece dini özgürlükler için bir koruma yoktur ve bu özgürlük kavramı iktidardakiler tarafından sömürülmekte ve istismar edilmektedir” değerlendirmesini yaptı. Uluslararası Dini Özgürlükler Günü nedeniyle bir kez daha Uygurlara yönelik soykırımı durdurma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini söyleyen Abbas, “Bu vesile ile herkesin inançlarını seçebilmesi ve insan onuru için mücadele azmimizin güçleneceğine inanıyorum” dedi.

Bütün insanlık için hangi dinden olursa olsun, inanç özgürlüğünün korunması gerektiğini duyuran Uygur Hareketi, Doğu Türkistan’da Müslümanların kimliklerinin ve kültürlerini yok etme ve soykırıma tabi tutulmasının önüne geçilmesi için bütün ulusları harekete geçmeye çağırdı.

İletişim:

contact@campaignforuyghurs.org
www.campaignforuyghurs.org

 

 

 

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Campaign for Uyhgurs

We defend the human rights of uyghur people and the free world by exposing and confronting the chinese government's genocide, and empowering uyghur women and youth in the diaspora.