Güney Moğolistan’da yaşananlar Çin’in soykırım rejiminin bir başka örneği

Source:  (Reuters/Anand Tumurtogoo)
Source: (Reuters/Anand Tumurtogoo)

Basın Duyurusu

İletişim:

contact@campaignforuyghurs.orgwww.campaignforuyghurs.org

Uygur Hareketi (Campaign For Uyghurs – CFU) Güney Moğolistan’ın (Çin Yönetimi tarafından İç Moğolistan Özerk Yönetim Bölgesi olarak tanımlanıyor) cesur insanları ile birlikte olduğunu ve onların yanında yer aldıklarını duyurmaktadır. Uygurlara yönelik soykırım konusunda dünyayı susturmuş olmanın getirdiği avantajı kullanan Çin Yönetimi, diyalog ve işbirliği konusundaki verdiği beyanatların aksine, kendisinin lanetlendiğini gösterme yolunda bir başka kültürü daha yok etmek misyonu ile hareket etmektedir.

Bu otoriter ve baskıcı yeni politikalar Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) etnik grupları harmonik şekilde değil tek bir tiranlık yönetimi altında yönettiğini gösteren ajandasını ortaya çıkarmaktadır. Onlarca yıldır devam eden kültürel tasfiye, Tibet’in yok edilmesi ve Uygurlara yönelik soykırıma benzer politikalarla karşı karşıya kalan Moğollar, bir kültürün en önemli unsuru olan dillerini koruma adına cesurca mücadele etmektedir.

Soykırıma yönelik ilk adımların benzeri olarak, sömürgeci yaklaşımla atılan dilin yasaklanması politikaları Çin hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını bir kez daha göstermektedir. Buna rağmen Uluslararası toplumun Çin’in sözlerini tutacağını dair beklenti içinde olması naifliktir. Xi Jinping yönetimindeki Çin hükümeti hiç bir zaman farklı kültürlerin gelişmesine, dini özgürlüklerin ifade edilmesine, etnik kimliklere izin vermediği gibi ÇKP’ye tapmanın ve ona körü körüne itaat ile gelişen toplumsal hastalık haline dönüşen Çin sosyalizminin ışında bir başka inancı taşımaya da asla müsaade etmemektedir.

Kendisi de bir dönem Güney Moğolistan’da yaşamış olan Uygur Hareketi İletişim Direktörü Julie Millsap, “Moğol halkı, Tibetlilere, Hong Konglulara ve Uygurlara neler yapıldıklarını gördükleri için bu noktada Çin’e karşı direnmeye kararlı olduklarını teyit etmiştir. Moğollar her zaman cesur ve kararlıdır. Uluslararası Tibet, Hong Kong ve Uygur soykırımı konusunda olduğu gibi onları da yüzüstü bırakmamalıdır”

Uluslararası toplumun Uygur soykırımı konusundaki sessizliği, Çin hükümetini diğer kültüleri tasfiye etme anlamında cesaretlendirmiştir.  Dünya kamuoyunun korkaklığı Moğolların acıların daha büyütecek ve daha da kötüleştirecektir. Uygur Hareketi, bir başka toplumun yok edilmesinin önüne geçilmesi adına son bir çağrı daha bulunarak bu kötülükle yüzleşme ve ona karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurglamaktadır.

 

 

 

 

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Campaign for Uyhgurs

We defend the human rights of uyghur people and the free world by exposing and confronting the chinese government's genocide, and empowering uyghur women and youth in the diaspora.