Etki Temel Mevzuatı

MEVCUT POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

Uygur Politika Yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki aileleriyle hapsedilmiş Uygurları serbest bırakmak ve iletişim kurmak için baskı yapıyor. Ayrıca Dış Servis Görevlileri için Uygurca dil eğitimi ve Uygur soykırımını sona erdirmek ve buralarda yaşayan Uygurları korumak için çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle artan diplomasi çağrısında bulunuyor.< /span>
Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası (H.R.1630/S.1080 ) ÇKP yetkililerine ve kuruluşlarına karşı daha fazla yaptırım uygulayacak ve iltica vakalarına öncelik vererek Uygur diasporasının korunması gereğini vurgulayacaktır.
SOS, Doğu Türkistan’da Uygur kadınlarının kitlesel olarak kısırlaştırılması, Doğu Türkistan’ın bazı bölgelerinde doğum oranlarının %50 oranında düşmesine neden oldu.