Doğu Türkistan’da köle gibi çalıştırılmanın belgeleri inkar edilemez!

Basın Duyurusu

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Uygurların Çin Komünist Partisince fabrikalarda zorla çalıştırılmasına ve bu yöntemle üretilen ürünlerin alınmasını yasaklayan düzenleme bugün onaylanmıştır. “Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Engelleme Düzenlemesi” Kongre’de bugün 350 üyenin evet oyuyla geçmiştir. Uygur Hareketi (Campaign For Uyghurs – CFU) bu yasanın Kongre’den geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir. Bir sonraki adımda Amerikan Senatosu’nda ele alınması beklenen yasal düzenleme, ABD’nin insan haklarına sahip çıkması adına örnek bir davranış ortaya koyarken, soykırıma maruz kalan Uygurlar için umut ışığı olmuştur.

Uygur Hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas, 11 Mart 2020 tarihinde Kongre’nin Çin Komisyonu’nda yaptığı konuşmada zorla çalıştırılma konusunda tanıklıkta bulunmuş ve kanun yapıcıları harekete geçmeye çağırmıştır. Abbas, “Amerikan yasası Global Magnitsky zorla çalıştırılma kapsamında üretim yapanlara yönelik yaptırım uygulanmasını karara bağlamıştır. Bu durumda kanunların uygulanmasına kim engel olmaktadır? Xi Jinping’in Amerikan yasalarından muaf tutulma veya veto etme hakkı mı vardır?” ifadelerini kullanmıştır. Bugün zorla çalıştırma yasanının geçmesi, ABD’de iyilik adımlarının hala güçlü olduğunu göstermekte ve bunun uygulanma süreci buruk da olsa sevinç oluşturmaktadır.

Yasayı hazırlayarak Kongre’ye sunan Jim McGovern, oylama sırasında yaptığı konuşmada “Uygurların Doğu Türkistan’da zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar çoktur ve bunlar inkar edilemez. Kongre’nin harekete geçme zamanı gelmiştir” ifadesini kullanmıştır. Bir başka parlamenter Chris Smith’in “Hata yapmayın, bu Xi Jinping’in yaptığı bir soykırımdır” açıklaması, Amerika’daki her iki partinin üyelerinin de Uygurların maruz kaldığı soykırımın takipçisi olduklarını göstermektedir. Yasanın önemi ile ilgili olarak ayrıca Kongre Üyesi Tom Suozzi’nin “Artık gerçekten uyanma zamanı gelmiştir. Üzerimizdeki bu uyuşukluğu atmamız gerekmektedir. Günümüz dünyasında zorla çalıştırmanın var olduğunu ve bunu bizim bildiğimizi kabul etmek zordur. Bunun büyük bir etkisi olacaktır” sözleri Uygurların özgürlüğüne kavuşması açısından çok büyük bir adımdır.

Kongre’de yasanın görüşülüp onay verilmesinden bir gün önce Ticaret Alt Komitesi’nde söz alan Uygur Hareketi İcra Direktörü Abbas bugünkü sonuçtan dolayı duyduğu memnuniyetini vurgulamıştır. Abbas, “Amerika’nın soykırım sorunu için attığı her kararlı adım, özgürlüğe sahip olmanın kıymetini bilen ve onu seven Uygurlara umut vermektedir. Bu dünyaya ve Çin’e kölelik düzeninin normalleştirilemeyeceği mesajını verirken, insanlığı bir kenara bırakıp Uygurların acısından faydalananlara daha fazla kar edemeyeceklerini göstermiştir” şeklinde konuşmuştur.

Modern kölelik düzenini kuran ve insanlığa karşı korkunç suçlar işleyen Çin ile Amerikalı şirketlerin işbirliği yapması kabul edilemez bir durumdur. Bu yasal düzenlemenin kamuoyundan destek alması hesap verme adına önemli örnek teşkil edecektir. Uygur Hareketi, bütün üreticileri ve perakendecileri soykırım suçuna bulaşmama adına gerekli adımları atmaya çağırmaktadır.

Son olarak Uygur Hareketi, Amerikan Senatosu’nun da bir an önce kanunu gündemine alarak onaylaması çağrısında bulunarak, Amerika ve diğer demokratik ülkelerin Uygurların köleleştirilme sorununu öncelikli olarak gündemlerine tutmalarını talep etmektedir. Birçok aktivist ve yasa koyucu tarafından ele alındığı gibi bütün dünya olarak, geleceğimizi tehdit eden otoriter canavarla yüzleşmek için daha kapsamlı şekilde harekete geçilmelidir.

İletişim

contact@campaignforuyghurs.org
www.campaignforuyghurs.org

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Campaign for Uyhgurs

We defend the human rights of uyghur people and the free world by exposing and confronting the chinese government's genocide, and empowering uyghur women and youth in the diaspora.