Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde kabul edilen Uygur İnsan Hakları Yasası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı eylemler ve Müslüman Uygur Türklerine yönelik yaptığı soykırım kapsamına giren faaliyetleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, daha önce Senato’dan da onaylanan tasarıyı kabul etti. Tasarının bundan sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanıp uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Kongre’de onaylanan 3744 sayılı Uygur İnsan Hakları Politika Yasası 2020 tasarısının özet tercümesi aşağıda yer alıyor.

YASA TASARISININ AMACI

 Bu yasanın amacı, Doğu Türkistan’da, başta Uygurlar olmak üzere aralarında Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarına mensup 1 milyondan fazla insana Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine karşı Amerika Birleşik Devletleri’nin kaynaklarını yönlendirmektir.

BULGULAR

 • Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde başta Uygurlar olmak üzere diğer Müslüman azınlık gruplarını baskı altında tutan uzun bir geçmişe sahiptir. Son yıllarda, merkezi ve bölgesel Çin hükümeti politikaları ile bu gruplara karşı ifade özgürlüğünün engellenmesi, dini ibadetlerin yerine getirilmesi, adil yargılama ile sivil ve siyasi haklarını inkar ederek onlara karşı ayrımcılık yapmaktadır.
 • Mayıs 2014’te Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, “Şiddet Yanlısı Aşırılığa Karşı Sert Müdahale” başlığı ile yeni bir kampanya başlatarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde etnik azınlık topluluklarının üyelerine yönelik yaygın kısıtlamaları ve ciddi insan hakları ihlallerini, uluslararası bağlantılı terörizm tehditlerini kullanarak haklı göstermeyi amaçlamıştır. Eski Tibet Özerk Bölgesi Partisi Eski Sekreteri Chen Quanguo’nun Ağustos 2016’da Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri olarak atanması, bölgedeki baskıyı hızlandırmıştır. Akademisyenler, insan hakları örgütleri, gazeteciler ve düşünce kuruluşları, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından toplama kamplarının kurulmasına dair yeterli kanıt sağlamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, 2014 yılından bu yana 1 milyondan fazla Uygur, etnik Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarını gözaltına alarak bu kamplara göndermiştir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin toplam etnik azınlık nüfusu 2010 yılında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yapılan son nüfus sayımı sırasında yaklaşık 13 milyondur.
 • Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin Uygurlara, etnik Kazaklara, Kırgızlara ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki diğer Müslüman azınlık gruplarına karşı eylemleri, uluslararası insan hakları yasa ve normlarını ihlal etmektedir.
  1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kabul ettiği Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme;
  2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin imzaladığı ve onayladığı İşkence ve Diğer Zalim, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme;
  3. Çin Halk Cumhuriyeti’nin imzaladığı Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi; Ve
  4. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
 • Bölgede Çin hükümetinin politikasını yürüten mevcut Sincan Uygur Özerk Bölgesi Partisi Sekreteri Chen Quanguo ve bölgede uygulanan politikaların çoğunu hazırlayan eski Sincan Uygur Özerk Bölgesi Genel Sekreter Yardımcısı Zhu Hailun da dahil olmak üzere üst düzey Çin Komünist Partisi yetkilileri, Uygurlar, etnik Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerine karşı işlenen ağır insan hakları ihlallerinin doğrudan sorumluluğunu taşımaktadır. Bu suiistimaller arasında 1 milyondan fazla Uygur, etnik Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerinin gözaltına alınması, çalışma çağındaki yetişkinlerin çocuklardan ve yaşlılardan ayrılması ve zorunlu emeğin tedarik zincirlerine entegrasyonu yer almaktadır.
 • Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarında gözaltına alınma, zorla siyasi telkin, işkence, dayak, gıda yoksunluğu ve dini, kültürel ve dilsel özgürlüklerin reddi olarak tanımlanmıştır. Bu kurbanlar, gardiyanlar tarafından serbest bırakılmalarını sağlamanın tek yolunun yeterli siyasi sadakat göstermek olduğunu söylediklerini doğrulamıştır. Bu tür tesislerdeki kötü koşullar ve tıbbi tedavi eksikliği, yaşlı ve hasta da dahil olmak üzere bazı tutukluların ölümlerine katkıda bulunmuş gibi görünmektedir.
 • Diğer ülkelerde daimi ikamet veya vatandaşlık almış Uygurlar ve etnik Kazaklar Çinli yetkililer tarafından tehdit ve tacize maruz kaldığını bildirmektedirler. Radio Free Asia’nın (Özgür Asya Radyosu) Uygur servisi için görev yapan en az 5 gazeteci, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki aile fertlerinin, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin kötü niyetli politikalarını ifşa etme çalışmalarına tepki olarak maruz kaldıkları suiistimalleri kamuoyuna detayları ile açıklamıştır.
 • Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini üstlenen Michelle Bachelet, Yüksek Komiser olarak yaptığı ilk konuşmada “Uygurlar ve diğer Müslüman toplulukların Sincan’daki sözde yeniden eğitim kamplarında büyük çaplı keyfi gözaltı iddialarının derinden rahatsız edici olduğunu” belirtmiştir.
 • 2019 yılında Çin Kongre-Yürütme Komisyonu, mevcut kanıtlara dayanarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarında işlenen kuruluş ve eylemlerin “insanlığa karşı suç” olabileceği sonucuna varmıştır.
 • 31 Aralık 2018 tarihinde Başkan Donald J. Trump, 2018 Asya Güvence Girişimi Yasası’nı (Kamu Hukuku 115-409) — imzalamıştır. Bu da;
 1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin “zorla ortadan kaybolması, yasal dışı gözaltılar, her yere yerleştirilmiş gözetleme sistemi ve adli işlemlerde usule ilişkin olmamasını” kınar;
 2. Çin Halk Cumhuriyeti’nde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için finansman yetkisi; Ve
 3. herhangi bir kişi veya kişiye karşı yaptırım atamalarını destekler ve bu da
  1. insan haklarını veya dini özgürlükleri ihlal eder; Veya
  2. sansür faaliyetlerinde bulunmaktadır.

KONGRE’NİN GÖRÜŞÜ

Kongrenin görüşü olarak

 • Amerika Devletleri Başkanı,
  1. Uygurlara, etnik Kazaklara, Kırgızlara, diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerine karşı ve Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerince yapılan suiistimalleri kınamak; Ve
  2. İlgili yetkileri aşağıdakileri yapmaya acil olarak çağırmalıdır
   1. toplama kamplarını kapatmak;
   2. insan haklarına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmak ve saygıyı sağlamak; Ve
 • Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların sevdikleriyle, arkadaşlarıyla ve ortaklarıyla Çin Halk Cumhuriyeti dışında yeniden iletişim kurmalarına izin vermek;
 • Dışişleri Bakanı stratejik yaptırımları ve diğer yöntemleri 1998 Uluslararası Dini Özgürlük Yasası altında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin din özgürlüğü için özel bir endişe kaynağı olarak tarif edilmesine dayanan ve dini özgürlükleri ihlal ettiğini direk olarak gösteren ilgili kanunları dahil ederek uygulamalı.
 • Dışişleri Bakanı,
 1. Uygurlar, etnik Kazaklar, Kırgızlar ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerinin kitlesel keyfi gözaltı kınamak için Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri ve ortakları ve çok taraflı kurumlar aracılığıyla çalışmalı; Ve
 2. hedeflenen yaptırımlar ve vize kısıtlamaları konusunda uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde olmalı;
 • Özgür Asya Radyosu’nun Uygurca dil servisinin gazetecileri, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin Çin’deki aile fertleri ve akrabalarının gözaltına alınması yoluyla haberlerini susturma veya sindirme çabalarına rağmen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ve siyasi durum hakkındaki haberleri için takdir edilmelidir;
 • Amerika Birleşik Devletleri, Özgür Asya Radyosu’nun Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili haberler yapmak üzere Uygurca yayın yapma kapasitesini artırmalı;
 • Federal Soruşturma Bürosu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili kolluk kuvvetleri Çin Halk Cumhuriyeti veya Amerika içinde bireysel olarak taciz, tehdit veya korkutmak adına hareket eden kişiler sorumlu yetkilileri tutmak için adımlar atmalıdır; Ve
 • Amerika Birleşik Devletleri şirketleri ve sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde mal veya hizmet satan veya başka bir şekilde faaliyet gösteren bireyler, herhangi bir kamu veya mali çalışmalar da dahil olmak üzere, adımlar atmasını sağlamak için-
  1. ticari faaliyetleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde veya Çin’in başka yerlerinde insan hakları ihlallerine katkıda bulunmamak; Ve
  2. tedarik zincirleri zorla çalıştırılma sistemi ile tehlikeye atılmamalıdır.

  ABD’Nin Çin Halk Cumhuriyeti’NE YÖNELIK Politikasının GÜNCELLENMESI.

Dış İlişkiler Yetkilendirme Kanunu’nun 901(b) bölümü, 1990 ve 1991 Mali Yılları (Kamu Hukuku 101-246; 104 Stat. 84) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • (7), (8) ve (9) numaralı fıkraları (8), (9) ve (10) paragrafları olarak yeniden tasarlayarak; Ve
 • paragraf (6) sonra ekleyerek aşağıdaki:

“(7) Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik politikası, Özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki durumla açıkça bağlantılı olmalıdır.

“(A) Uygurlar, etnik Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerinin toplama kamplarında hapsedilmesi sona erdi;

“(B) tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılır;

“(C) belirli etnik grupların üyelerinin insan haklarına karşı ayrımcılık yapmak ve ihlal etmek için kitlesel gözetim ve öngörücü polislik sistemi sona erdi ve Çin’in diğer bölgelerinde belirgin değildir; Ve

“(D) Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde dini ve kültürel uygulama özellikle ciddi kısıtlamalar sona erdi;”.

 YAPTıRıMLARıN DAYATıLMASı.

 • Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde ve bundan sonraki yıldan daha az olmamak üzere, Başkan Senato Dış İlişkiler Komitesi, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne bir rapor sunar. Bu raporla başta Uygurlar olmak üzere, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Müslüman azınlık gruplarının mensup olan veya Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde herhangi bir kişiye gerçekleştirilenler ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti resmi görevlileri veya bununla ilgili kişileri aşağıdakilerden sorumlu olduğunu belirler:
  1. İşkence.
  2. Zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza.
  3. Suçlama ve yargılama olmaksızın uzun süreli tutukluluk.
 • Bu kişilerin kaçırılması ve gizli olarak alıkonulması ile kişilerin kaybolmasına neden olmak.
 1. Yaşam, özgürlük veya kişilerin güvenliği hakkının açıkça reddi.
 • FORM—Birinci fıkra uyarınca gerekli olan rapor açık bir biçimde sunulacaktır, ancak gizli bir ek yer alabilir.
  1. Yaptırım Dayatması. —Başkan, (a)(1) bendi uyarınca gerekli olan raporda tanımlanan her bir yabancı kişi ile ilgili olarak (c) bendinde tanımlanan yaptırımları uygular.
  2. Açıklanan YAPTIRIMLAR. —Bu alt bölümde açıklanan yaptırımlar şunlardır:
 • VARLIKLARIN DONDURULMASI. —Başkan, (a)(1) bendi uyarınca gerekli olan raporda tanımlanan yabancı bir kişinin mülkiyetinde yapılan tüm işlemleri engellemek ve yasaklamak için gerekli olan ölçüde, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası(50 U.S.C. 1701) uyarınca Başkana verilen tüm yetkileri kullanır.
  1. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır;
  2. Amerika Birleşik Devletleri içinde gelir; Veya
  3. Amerika Birleşik Devletleri bir kişinin sahip veya kontrolü içinde gelir.
 • – VİZE, KABUL VEYA ŞARTLI TAHLIYE İÇİN UYGUNLUK. —
  1. VİZE, KABUL VEYA ŞARTLI TAHLIYE. — (a)(1) alt bendinde tanımlanan bir yabancı-
   1. Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilemez;
   2. Amerika Birleşik Devletleri’ne girmek için vize veya diğer belgeleri almaya uygun olmayan; Ve
 • Aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmeye veya şartlı tahliye edilmeye veya Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası(8 U.S.C. 1101  vd.) uyarınca başka bir menfaat elde etmeye uygun değildir.
 1. CURRENT VİZELER İPTAL EDİLMELİ
  1. GENEL.—(a)(1) alt bendinde tanımlanan bir yabancı, vize veya diğer giriş belgelerinin ne zaman verildiğine veya verildiğine bakılmaksızın herhangi bir vize veya diğer giriş belgelerinin iptaline tabidir.
  2. HEMEN UYGULANMASI—(i) fıkrası uyarınca iptal edilir—
   1. derhal yürürlüğe girer; Ve
   2. yabancının elinde bulunan diğer geçerli vize veya giriş belgelerini iptal edilir.
 • CEZALAR — Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (50 B) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar1705) ihlal eden, ihlal girişiminde bulunan, ihlal etmeye teşebbüs eden veya paragrafın ihlaline neden olan yabancı bir kişi için (1) bu tür cezaların 206 numaralı bölümün (a) bendinde tanımlanan yasadışı bir eylemi gerçekleştiren bir kişi için geçerli olduğu ölçüde uygulanır.
 • UYGULAMA — Başkan, bu bölümü yürütmek üzere Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın(50 U.S.C. 1702 ve 1704) 203 ve 205 bölümleri altında uygulamaya geçer.
 • FERAGAT — Başkan, (a)(1) bendi uyarınca gerekli olan raporda belirtilen bir kişi ile ilgili olarak bu bölüm kapsamındaki yaptırımların uygulanmasından feragat edebilir ve Başkan, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nin bu feragatin ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu belirler ve onaylar.
 • İSTİSNALAR
  1. İSTİHBARAT FAALİYETLERİ İÇİN İSTİSNALAR — Bu bölüm kapsamındaki yaptırımlar, 1947 Ulusal Güvenlik Yasası’nın (50U.S.C. 3091 v. seq.) başlığı altında yer alan raporlama gerekliliklerine (50 U.S.C. 3091) veya Amerika Birleşik Devletleri’nin yetkili istihbarat faaliyetleri başlığı altında yer alan herhangi bir faaliyet için geçerli değildir.
  2. ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAK VE YASA UYGULAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK İSTİSNALAR — (c)(2) bendi uyarınca yapılan yaptırımlar, yabancıyı Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul etmek veya parol etmek gerekli ise, yabancı hakkında uygulanmaz.
   1. Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile ilgili anlaşmaya uymasına izin vermek, 26 Haziran 1947’de imzalanan ve 21 Kasım 1947’de Birleşmiş Milletler ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürürlüğe giren veya diğer geçerli uluslararası yükümlülükler; Veya
   2. Amerika Birleşik Devletleri’nde kolluk faaliyetyürütmek veya yardımcı olmak.
  3. ÜRÜN İTHALATI İLE İLGİLİ —
   1. GENEL — Bu bölüm uyarınca yetkilendirilen yaptırımların uygulanmasına ilişkin yetki ve gereklilikler, mal ithalatına yaptırım uygulama yetkisi veya şartını içermez.
   2. ÜRÜN TANIMLANMIŞTI —Bu paragrafta “ürün” terimi, muayene ve test ekipmanı da dahil olmak üzere herhangi bir madde, doğal veya insan yapımı madde, malzeme, tedarik veya imal edilmiş ürün anlamına gelir ve teknik veriler hariç tutulur.
 • YAPTIRIMLARIN SONA ERDİRİLMESİ —Başkan, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’ni fesih yürürlüğe girmeden en geç 15 gün önce belirler ve rapor verirse, Bu bölüm kapsamındaki yaptırımların uygulanmasını bir kişi ile ilgili olarak feshedebilir.
  1. kişinin yaptırım uygulandığı faaliyette bulunmadığına dair bilgiler vardır;
  2. kişi, yaptırımların uygulandığı faaliyet için uygun bir şekilde kovuşturulmuştur;
  3. kişi inandırıcı davranış önemli bir değişiklik göstermiştir, yaptırımlar uygulandığı faaliyet için uygun bir sonuç ödedi ve inandırıcı gelecekte (a)(1) bendinde açıklanan bir faaliyette bulunmamayı taahhüt etmiştir; Veya
 • yaptırımların sona erdirilmesi Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenlik çıkarlarına olduğunu.
 • SONA ERME— Bu bölüm ve bu bölüm kapsamında uygulanan yaptırımlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde sona erer.

SİnCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİnDE İnsan HAKLARI İhLALİ RAPORU.

 • GENEL ÇERÇEVE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde, Dışişleri Bakanı, diğer ilgili Federal daire ve dairelerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla istişare içinde,
  1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri hakkında Senato Dış İlişkiler Komitesine ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ne bir rapor sunmak; Ve
  2. paragraf (1) açıklanan raporu Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde kullanılabilir hale getirmekle sorumludur
 • EKLENECEK HUSUSLAR — (a) bendi uyarınca gerekli olan rapor,
  1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarında gözaltına alınan kişi sayısının değerlendirilmesi;
  2. tutuklular için bu tür kamplarda koşulların bir açıklaması, dahil olmak üzere, uygulanabilir ölçüde, bir değerlendirme-
   1. işkence yöntemleri;
   2. bireyleri inançlarından vazgeçmeye zorlama çabaları; Ve
 • diğer ciddi insan hakları ihlalleri;
 • uygulanabilir ölçüde, zorunlu çalışma kamplarında bölgede bireylerin sayısının bir değerlendirme;
 • Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından bu tür yeniden eğitimden sorumlu Çin Halk Cumhuriyeti devlet kurumlarının bir listesi de dahil olmak üzere, toplama kamplarında tutukluları “yeniden eğitmek” için kullanılan yöntemlerin bir açıklaması;
 • Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Türk Müslümanlarının gözaltına alınması ile ilgili olarak, bu tür işgücünden doğrudan yararlanan yabancı şirket ve sektörlerin tanımı da dahil olmak üzere, zorla çalıştırmanın kullanımı ve niteliğinin değerlendirilmesi;
 • Yabancı diplomatlar ve konsolosluk çalışanları, bağımsız gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine kadar Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından verilen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne erişim düzeyinin değerlendirilmesi;
 • Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kişilerin insan haklarını ihlal etmek için Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kullanılan kitlesel gözetim, tahmine dayalı polislik ve diğer yöntemlerin değerlendirilmesi;
 • Yabancı hükümetlerin Uygurları, etnik Kazakları, Kırgızları ve diğer mülteci ve sığınmacıları Çin Halk Cumhuriyeti’ne zorla geri döndürme sıklığının bir açıklaması;
 • Müttefikleri ve diğer ülkeler ile Amerika Birleşik Devletleri diplomatik çabalarının uygun olarak bir açıklama-
  1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde insan haklarının ağır ihlalleri ne gidermek için; Ve
  2. sığınmacıları bölgeden korumak; Ve

(h) Paragraf (9) belirtilen diplomatik çabaların öncülük ve koordinasyonundan sorumlu Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki ofislerin belirlenmesi.

SINDIRME VE BASKıDAN AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI VATANDAŞLARı VE SAKINLERI KORUMA RAPORU.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten en geç 90 gün sonra, Dışişleri Bakanı ile istişare içinde Federal Soruşturma Bürosu, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Senato Yargı Komitesi, Senato İstihbarat Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi’ne, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi ve Temsilciler Meclisi’nin Daimi Seçilmiş Komitesi’ne, ABD vatandaşlarını ve sakinlerini koruma çabalarını özetleyen, etnik Uygurlar ve Çin vatandaşlarının ABD’de yasal olarak okuyan veya geçici olarak çalışan, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ajanları tarafından taciz veya sindirme yaşamış olan kişiler de dahil olmak üzere bir rapor hazırlayıp sunacak.

Çin HALK CUMHURİyeTİ HÜKÜMETİ TARAFıNDAN SİnCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ’NDE REPRESSION GÜVENLİk VE EKONOMİk ETKILERI RAPORU.

 • GENEL OLARAK — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde, Ulusal İstihbarat Direktörü, Dışişleri Bakanı ile koordineli olarak, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne, Senato İstihbarat Komitesi’ne, Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi’ne ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçici Komitesi’ne (b) bendinde açıklanan konularda bir rapor sunar.
 • EKLENECEK HUSUSLAR — (a) bendi uyarınca gerekli olan rapor,
  1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti politikaları tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneltilen ulusal ve bölgesel güvenlik tehditlerinin bir değerlendirmesi;
  2. Açıklaması olarak-
   1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, tahmine dayalı polislik ve büyük ölçekli veri toplama ve analizile ilgili teknoloji de dahil olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından teknolojinin satın alınması veya geliştirilmesi; Ve
   2. bu tür teknolojilerin edinimi, geliştirilmesi ve kullanımının Amerika Birleşik Devletleri için oluşturduğu tehditler;
  3. katılan Çinli şirketlerin bir listesi
   1. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarının inşası veya işletilmesi; Veya
   2. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kitle gözetim teknolojisi sağlamak veya işletmek; Ve
 • Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözaltı ve zorunlu çalışma Sincan Üretim ve İnşaat Kolordu rolü bir açıklama.
 • RAPOR FORMU — (a) bendi uyarınca gerekli olan rapor sınıflandırılmamış bir formda sunulacaktır, ancak gizli bir ek içerebilir.

İSTİHBARAT RAPORU.

Milli İstihbarat Direktörü, İstihbarat Topluluğu’nun uygun gördüğü unsurlarla istişare ederek, Senato’nun Seçilmiş İstihbarat Komitesi’ne ve Temsilciler Meclisi Daimi Seçilmiş İstihbarat Komitesi’ne, Birleşik Devletler Hükümetinin istihbarat toplama ve analiz etme yeteneğini değerlendiren gizli bir rapor sunacaktır. Raporda,

(1) Uygurlar, etnik Kazaklar, Kırgızlar ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diğer Müslüman azınlık gruplarının tutukluluk ve zorla çalıştırma kapsamı ve ölçeği;

(2) Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarında işlenen insan hakları ihlalleri; Ve

(3) Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin insan haklarının ağır ihlalleri oluşturan diğer politikaları.

Yer alacaktır.

Derleyen – Yunus Toprak

 

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Campaign for Uyhgurs

We defend the human rights of uyghur people and the free world by exposing and confronting the chinese government's genocide, and empowering uyghur women and youth in the diaspora.