Mustafa aKSU

Mr. Mustafa Aksu

Mustafa Aksu’nun ilgisi, Çin hükümetinin Sincan, Türk dilleri ve Orta Doğu ve Orta Asya’daki Uygur diasporasındaki dil politikası ve fazla işgücü transfer politikasında yatmaktadır. Mustafa bir doktoradır. Indiana University Bloomington’da Orta Avrasya Çalışmaları Bölümü’nde öğrenci. Dilbilim, Diller ve Kültürler alanında lisans derecesini bir Çin üniversitesinden ve yüksek lisans derecesini bir Türk üniversitesinden aldı. Akademisyenleriyle yoğun bir şekilde ilgilenmesinin yanı sıra Mustafa, ABD’deki üniversitelerde, kiliselerde, camilerde ve sinagoglarda Uygurların içinde bulunduğu kötü durum hakkında aktif olarak konuşuyor. Çok sayıda uluslararası konferansta moderatörlük yaptı ve sunum yaptı.)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:)?$/gm,"$1"))}return d}